Експерти на СЗО ще анализират проблемите с недоносените ни бебета

Експерти на Световната здравна организация ще анализират проблемите с недоносените ни бебета – пренаталната
диагностика и неонаталните грижи. Това стана ясно 13.08.2014 г. след заседание на Правителствотo.

Министерски съвет одобри подписването на меморандум, чрез който Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация ще си сътрудничат по изпълнението на две мерки по Програмата „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП. Изготвянето на анализите ще струва близо 21 000 евро. На тяхна база ще се работи за модернизация на отделения, като целта е подобряване качеството на пренаталната диагностика и на неонаталните грижи за новородените.

Подписването на меморандума създава възможност експертите на СЗО да предоставят необходимия анализ и адекватна оценка за нуждите на болниците в страната от нова апаратура. Документът ще послужи за разработване на насоки за кандидатстване по съответните мерки от програмата.

От Министерство на здравеопазването ще бъдат определени експерти за работа по дейностите вписани в меморандума. Те ще отговарят за сътрудничеството с Регионалния офис на СЗО за Европа, за оперативното планиране и изпълнението на дейностите съвместно с техническите отдели на организацията.

Коментари