Над 6 000 са членовете на БЧК в Силистренско

На 20 февруари в Заседателната зала на Община Силистра се проведе третата редовна сесия на Общото си събрание на силистренската организация.
Гости на събранието бяха председателя на БМЧК – г-н Кристиян Пеняшки, кметът на Община Алфатар – г-жа Йорданка Узунска, г-жа Денка Михайлова – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра, г-н Искрен Младенов – директор на ДСХ, г-н Стелиян Стойчев – директор на ДДЛРГ, г-жа Златина Перчемлиева – управител на преходно жилище, доброволци на БМЧК, партньори на организацията и журналисти от национални и местни медии. Областния управител г-н Стоян Бонев изпрати поздравителен адрес до делегатите на общото събрание.
Г-жа Пепа Добрева – заместник председател на Областния съвет на БЧК откри работата на редовната сесия в 13.30 часа. Тя беше избрана от делегатите и за председателстващ общото събрание.
От отчетния доклад за 2014 година се очертават следните основни акценти в дейността:
•Организационно състояние – 6153 членове са организирани в 153 дружества на територията на седемте Силистренски общини, 139 доброволци се включват в различни дейности на организацията;
•През 2014г. по програма „Разпределение на храни от интервенционните запаси на ЕС за най-нуждаещи се лица” са предоставени 52 755 кг. хранителни продукти на стойност 120 064лв. на 39 институционални бенефициенти с 2 804 настанени лица. В трапезария «Топъл обяд» са включени 36 деца от – СОУ ”В.Левски” – гр. Дулово, като стойността на проекта е 6 220 лв., чрез Кампанията „Деца помагат на деца”, са подпомогнати 46 уязвими деца, 3 лица са подпомогнати по фонд «Милосърдие» с общо 600 лв., за пострадалите от наводнението в гр. Добрич са събрани и предоставени перилни препарати, хранителни продукти, кофи, метли, лопати, почистващи материали, минерална вода, спални чували и други на стойност 1766,14лв.
•Към обученията по Първа долекарска помощ за водачите на моторни превозни средства може да се добавят и обучени 59 работници и служители на фирма за производство на ядки и 30 учители преминали курс по ПДП на работното място. Курс по ПДП са преминали и 14 служители от Областна служба „Изпълнение на наказанията”.
•Повишаване на капацитета на щатния състав и ДЕРБАК чрез участие в национални и провеждане на планирани учебно-тренировъчни занятия за повишаване на готовността за работа при бедствени ситуации. Екипът взе и пряко участие във възстановителни работи на терен в засегнатия от наводненията през 2015 г. гр. Добрич.
•Превенция на водния травматизъм. 25 служители от структурите на МВР преминаха курс за работа с основни спасителни средства и първа долекарска помощ при водни инциденти;
•Разнообразна и активна дейност на клубовете на БМЧК – участия в много тренинги, обучения и семинари; участие в превенция на социално значими заболявания, инициативи в различни кампании /против тютюнопушенето, анти СПИН, трафик на хора/; инициативата «Деца помагат на деца», преминаване на някои от навършилите пълнолетие доброволци в ДЕРБАК.

Председателят на БМЧК - Силистра Симеон Димитров и Кристиян Пеняшки,председател на Националната младежка организация

Председателят на БМЧК – Силистра Симеон Димитров и Кристиян Пеняшки,председател на Националната младежка организация


В своето изказване Председателят на БМЧК г-н Кристиян Пеняшки предаде поздравите на националното ръководство и даде висока оценка на работата на местната червенокръстка структура. Акцент в изказването му имаше и за дейността на младите силистренски доброволци.
След направените изказвания и мнения делегатите избраха с пълно мнозинство отчета за дейността, отчета на Областната Контролна комисия и изпълнението на Бюджет 2014.
Събранието прие и План на дейностите и бюджета на организацията за 2015 г.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.