Tag Archives: булстат

Регистърът БУЛСТАТ се електронизира

  Изискване за цялостна електронизация на регистъра БУЛСТАТ се съдържа в законопроект на правителството, който ще бъде предложен на Народното събрание за приемане. В него се предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще