Tag Archives: Бюро по труда

Близо 700 безработни са постъпили на работа в областта през април

  През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 679 (броят им е със 178 по-голям отколкото през март). Започналите работа безработни без квалификация са 282, с работническа професия – 287, а специалистите със средно специално и

Интерaктивни терминали ще помагат на безработни при търсене на работа

Информационна среща по проект „Модернизиране на системата за представяне на услуги” на Агенцията по заетостта се проведе Силистра. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2007-2013.

Над 280 са заявените работни места в реалната икономика през януари

 През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 433, със 184 повече съпоставено с декември м.г. Започналите работа безработни без квалификация са 180, с работническа професия – 149, а специалистите със средно специално и висше образование –

Търсенето на работна сила в областта обичайно намалява през декември

През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 249, двойно повече съпоставено със същия месец на м.г. Започналите работа безработни без квалификация са 122, с работническа професия – 70, а специалистите със средно специално и висше образование