Tag Archives: В и К

Свикват общо събрание на Асоциацията ВиК в Областна администрация Силистра

Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра да се проведе от 14 часа на 9.04.2015г. в заседателната зала на областна Областна администрация  обяви областният управител на област Силистра г-н Стоян