Tag Archives: деца с увреждания

Познавате ли деца с увреждания?

Познавате ли родители на деца с увреждания? Аз – да! И ще Ви разкажа какви са те. „Те“(както ги нарича държавата) децата с увреждания никога няма да Ви обидят, защото техните родители никога не ги обиждат и ги наричат  слънчице.

Продължават дейностите по деинституционализация в областта.

Към настоящият момент в Дома за деца лишение от родителска грижа „Димчо Дебелянов” са настанени 9 деца и  22 деца, ползват социалната услуга „седмична грижа”. В ДМСГД са настанени 12 деца, от които 9 са вписани в регистъра на деца за пълно