Tag Archives: диви божури

Най-голямата  плантация от диви божури расте край село Добротица

  Най-голямата по площ в страната популация от див червен божур се намира край ситовското село Добротица. Местността е обявена за защитена още през 1981 година, с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на