Tag Archives: домашно насилие

Първа серия от срещи с деца от Алфатар по въпроса за домашното насилие

От началото на 2015 г. в Център за консултиране и превенция на домашно насилие продължава работата със жертви на домашно насилие и извършители на такова. Закона за защита от домашно насилие предвижда предвижда задължаване на извършителя на насилието да посещава

Проведе се второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие

В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през м. юли м. г. със съдействието и участието на администрацията. В заседанието участваха представители на общините от областта,