Tag Archives: Европейски парламент

По проект „Парламентът на Европа“ в Дунавската градина утре ще има пътуващо телевизионно студио

Община Силистра е партньор на БНТ по проекта “ Парламентът на Европа“. По този повод на 8 август /събота/ от 10.30ч. ще се осъществи информационна кампания- образователни репортажи, структура и дейности на ЕП, грижа за обществените интереси, нагласи и очаквания