Tag Archives: „Екатерина Каравелова“

Проведе се второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие

В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през м. юли м. г. със съдействието и участието на администрацията. В заседанието участваха представители на общините от областта,