Tag Archives: енергийна ефективност

Детската градина в село Искра няма да отвори врати до 30 октомври

Детската градина в село Искра няма да отвори врати до 30 октомври, съобщи кметът на Община Ситово Николай Неделчев. Заповедта за това е издадена вчера. На 25 август в сградата започна ремонт по програмата за енергийна ефективност. С близо 450

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013. Проектът финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36

Облекчават се условията за участие в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството направи промени в ПМС 18/2015 за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Предложенията,