Tag Archives: Закон за движение по пътищата

До 1 май 2016 г. всички пътни знаци ще бъдат подменени със светлоотразяващи

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата. С измененията се осигурява съответствие с подзаконовите нормативни актове, касаещи сигнализацията на пътищата с пътни знаци и пътна маркировка и регулирането на движението със светлинни сигнали, отразяване