Tag Archives: здравословни и безопасни условия на труд

Най-много са нарушенията при търговците на дребно, съобщават от Инспекцията по труда, следват ги хотелите и ресторантите

За периода 01.01.2015г. – 29.04.2015г. от Д ИТ – Силистра са извършени 402 бр. проверки. Плановите проверки са 227 и се изпълняват, съгласно предварително утвърдения план за работа на инспекцията. С цел засилване на контрола по изпълнение на дадените задължителни