Tag Archives: зърно

Закрива се Националната служба по зърното и фуражите

  Правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да бъде закрита Националната служба по зърното. Националната служба по зърното е създадена със Закона за съхранение и търговия със зърно, приет през 1998 г. с цел преодоляване съществуващата по