Tag Archives: интеграция

В ОСУ „Дръстър“ изпълняват проект – продължение на училищната политика за въвеждане на интеркултурно образование

Проект „Успяваме заедно в различието си”, изпълняван от Общинско спортно училище „Дръстър” в партньорство със СНЦ „Паралел – Силистра”, е продължение на училищната политика на училището за въвеждане на интеркултурното образование. Той стартира през м. окомври 2014 г. и е

Училищната сграда в село Проф. Иширково се нуждае от преструктуриране

Заместник областният управител на област Силистра Младен Минчев реализира поканата до Областна администрация за участие в  семинара „Равни в социалното пространство“, който е част от проекта „Живата зона на мултикултурно общуване“. Началото му бе преди повече от месец. Проектът е