Tag Archives: интеркултурно образование

В ОСУ „Дръстър“ изпълняват проект – продължение на училищната политика за въвеждане на интеркултурно образование

Проект „Успяваме заедно в различието си”, изпълняван от Общинско спортно училище „Дръстър” в партньорство със СНЦ „Паралел – Силистра”, е продължение на училищната политика на училището за въвеждане на интеркултурното образование. Той стартира през м. окомври 2014 г. и е