Tag Archives: информационна кампания

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира за четвърти път информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013. Проектът финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36

Полицията стартира информационна кампания за превенция на телефонните измами

РУ-Силистра стартира информационна кампания за превенция на телефонните измами. За целта са отпечатани 1200 флаера и 350 постера с основна информация за механизма на извършване и начина за предпазване от този вид престъпна дейност. При необходимост е предвидена възможност за