Tag Archives: кметства

Стартира ежегодната национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2015 година”

Областна администрация Силистра информира институциите и гражданите, че е актуална отворената покана на Министерството на околната среда и водите и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за участие в националната кампания „За чиста околна