Tag Archives: местни данъци и такси

Започва плащането на местни данъци и такси за текущата 2015 година

Отдел „Местни данъци и такси” при Община Силистра съобщава на гражданите и юридическите лица, че вече могат да заплащат данък недвижимо имущество, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2015 година. Срокът за плащане на дължимите данъци