Tag Archives: МИГ

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Промяната в механизмите за кандидатстване по ПРСР – Регламент 1305 на ЕС, ще позволи на населените места извън т.н. селски райони