Tag Archives: общини

Общините получават 732 хил. лв. по националната програма „На училище без отсъствия”

  Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 732 790 лв. по бюджетите на общини. Средствата се отпускат от бюджета на МОН за финансиране на дейности по националната програма „На училище без отсъствия”. Те ще послужат за изплащане на реално взети

Стартира ежегодната национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2015 година”

Областна администрация Силистра информира институциите и гражданите, че е актуална отворената покана на Министерството на околната среда и водите и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за участие в националната кампания „За чиста околна