Tag Archives: ОИК

ЦИК назначи избирателните комисии в региона

От 5 септември ще встъпят в правомощията си избирателните комисии в седемте общини на Силистренска област. Ето и съставите им: в СИЛИСТРА ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Русева Петрова СЕКРЕТАР: Нювит Алишева Хасанова ЧЛЕНОВЕ: Иванка Донева Милушева Гинка Стоянова