Tag Archives: ОИЦ

В периода  2007-2013 г. в Силистренска област са договорени нас 179 млн.лв. европейски инвестиции

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе серия от работни срещи във всички 7 общини от област Силистра за проучване на приключили проекти по Оперативните програми 2007-2013 г. Пред експертите от центъра стои задачата да подберат, характерни за всяка община,