Tag Archives: осиновяване

Продължават дейностите по деинституционализация в областта.

Към настоящият момент в Дома за деца лишение от родителска грижа „Димчо Дебелянов” са настанени 9 деца и  22 деца, ползват социалната услуга „седмична грижа”. В ДМСГД са настанени 12 деца, от които 9 са вписани в регистъра на деца за пълно