Tag Archives: приемни

Националната служба за съвети в земеделието организира изнесени приемни в Силистра

572a3377c38a5e8e5384ddfd8acc9ea7

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира три изнесени приемни в област Силистра през месец април. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата. Приемните ще се провеждат

В ход са срещи на районните полицейски началници с хората от малките населени места

SDC10012

От края на миналата седмица са в ход изнесени приемни на началниците на районни управления на МВР в малките и отдалечените населени места в Силистренска област. Целта е да се установят и отстранят причините и предпоставките, обуславящи извършването на правонарушения,