Tag Archives: проекти

Областен информационен център – Силистра отчете дейността си пред партньори

„Споделяме успеха си с Вас!“ – с тези думи се обърна екипът на ОИЦ-Силистра към свои партньори и приятели на поредна информационна среща за отчитане работата на центъра. Експертите презентираха своите инициативи в цифри и снимки, като акцентираха на водещия

Да създадем ЗАЕДНО област Силистра 2020

Приключи втори етап от общата инициатива на мрежата от ОИЦ   Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се включи в най-мащабната кампания на мрежата от 28 информационни центъра до момента. На 16 март 2015 г. стартира националната инициативата под мотото

Проекти за 42.5 милиона лева са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Тутракан

Справка от общината показва, че сред приоритетните нужди на града са инвестиции в училищата и детските градини, в социалната, здравната, културната и туристическата инфраструктура, обновяване  и благоустрояване на зелени площи, спортни площадки, залесяване на свлачищни терени. Проектите са разделени в

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Промяната в механизмите за кандидатстване по ПРСР – Регламент 1305 на ЕС, ще позволи на населените места извън т.н. селски райони

Стартира ежегодната национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2015 година”

Областна администрация Силистра информира институциите и гражданите, че е актуална отворената покана на Министерството на околната среда и водите и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за участие в националната кампания „За чиста околна