Tag Archives: пътна инфраструктура

Правителството отпуска 6,5 милиона лева за общинска пътна инфраструктура в Силистренска област

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 19 774 000 лв. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет. От тях за подобряване на общинската пътна инфраструктура в постановлението са разпределени средства за  община Дулово – 1 500 000 лв., община Кайнарджа – 1 500 000 лв.;