Tag Archives: работодатели

Отпада задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск

640_b0fd6e5f19abb58b556c2ed36ae9474e

  С промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските отпада задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск, но им се възлага в началото на всяка календарна година – до 31 януари, да уведомяват