Tag Archives: РИОСВ – Русе

Почистват канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав

Като една от последните основни дейности в частта  „Поддържащи и възстановителни дейности“  на  проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  е почистването на канала за връзка на

Граждани сигнализират за мъртви пеликани в Сребърна

В социалната мрежа Facebook се разпространяват снимки на мъртви птици в езерото Сребърна. Сигналът е разпратен до кметът на община Силистра, до РИОСВ – Русе и до Министъра на околната среда и водите.По данни от резервата на монитора на свързаната