Tag Archives: РИОСВ

Обстановката в Поддържан резерват „Сребърна” е спокойна  

Обстановката в Поддържан резерват „Сребърна” е спокойна. При ежедневните обходи не са наблюдавани птици в безпомощно състояние, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. Водните нива са стабилни – 300 см при голямо водно огледало и