Tag Archives: Русенски университет

Тържество за откриване на Новата академична година и връчване на дипломи на абсолвенти във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“

Дипломи за висше образование  ще получат 66 абсолвенти от шест специалности – редовно и задочно обучение, и първите магистри от изнесено обучение по магистърска програма „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“ към факултет „Природни науки и образование“