Tag Archives: „Синева“ ЕООД

Хайде, силистренци – на сесия на Общинския съвет!

Хайде, силистренци – на сесия на Общинския съвет – ДНЕС, 26 февруари! 9,30 часа е началният час Откога не сте ходили?! Май не просто отдавна. Мнозина, не са стъпвали никога. Има и такива, които сигурно и нямат представа, че кметът управлява,