Tag Archives: сметища

Проверяват нерегламентирани сметища край речни корита – Тутракан и Ситово изрядни

Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите, в едномесечен срок експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки за наличие на замърсяване и нерегламентирани сметища в близост и в речните корита, в 22 общини, които попадат в териториалния обхват на