Tag Archives: сътрудничество

Договаряме с Румъния сътрудничество в областта на извънредните ситуации

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации. То определя общата правна рамка за взаимодействие в областта на превенцията, готовността и реагирането при мащабни извънредни ситуации, природни и причинени от