Tag Archives: финансиране

Проекти за над 3 милиона лева са подадени в Силистренско за помощ за млади земеделски стопани

Проекти за над 3 милиона лева са подадени в Силистренско по подмярката за стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. По данни от ДФ „Земеделие“ в Силистра са подадени 65 заявления

Финансират през 2015 г. 10 национални програми за развитие на средното образование

Министерският съвет одобри 10 национални програми за развитие на средното образование в Република България за 2015 г. Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”, която функционира вече осем години. Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Промяната в механизмите за кандидатстване по ПРСР – Регламент 1305 на ЕС, ще позволи на населените места извън т.н. селски райони

Приеха Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни

НЗОК ще прекратява финансирането в случаите на лошо качество на медицинската помощ

Пакетът услуги, заплащан от Касата, се разделя на основен и допълнителен според предлагани промени в Закона за здравното осигуряване Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за здравното осигуряване. Предложенията са основна част от визията на