Tag Archives: финансиране

Проекти за над 3 милиона лева са подадени в Силистренско за помощ за млади земеделски стопани

mlad-fermer

Проекти за над 3 милиона лева са подадени в Силистренско по подмярката за стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. По данни от ДФ „Земеделие“ в Силистра са подадени 65 заявления

Финансират през 2015 г. 10 национални програми за развитие на средното образование

Класна стая

Министерският съвет одобри 10 национални програми за развитие на средното образование в Република България за 2015 г. Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”, която функционира вече осем години. Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

10572190_791620637573390_1805226999154552852_o

Община Силистра вече има възможността по населени места да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Промяната в механизмите за кандидатстване по ПРСР – Регламент 1305 на ЕС, ще позволи на населените места извън т.н. селски райони

Приеха Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

284099_258623424148750_8043522_n

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни

НЗОК ще прекратява финансирането в случаите на лошо качество на медицинската помощ

Пакетът услуги, заплащан от Касата, се разделя на основен и допълнителен според предлагани промени в Закона за здравното осигуряване Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за здравното осигуряване. Предложенията са основна част от визията на